Gotlands tingsrätt klarar inte regeringens mål om handläggning

Fjorton tingsrätter nådde inte regeringens mål om handläggningstider förra året, enligt en rapport från Domstolsverket. Gotland sticker ut i statistiken för att ha haft störst minskning av inkomna mål.

Gotlands tingsrätt är en av de domstolar som inte klarade regeringens riktmärke - att avsluta ärenden inom fem månader.

Tingsrätten på Gotland kvalar in på siffran 6,6 månader för 2014. Det är  en förlängning jämfört med tidigare år.

Sämst utfall på brottmålssidan hade Södertälje tingsrätt, där det i genomsnitt tog mer än sju månader innan ärendena avslutades

Gotlands tingsrätt sticker ut i statistiken från Domstolsverket genom att ha haft den största minskningen av antalet inkomna mål.

Under 2014 minskade antalet inkomna mål till tingsrätterna med två procent i förhållande till 2013, enligt Domstolsverket. Den minskningen motsvarar 4 500 mål. Tingsrätten på Gotland hade störst procentuell minskning, tillsammans med Norrtälje och Uddevalla tingsrätter.

Fjorton av landets 48 tingsrätter uppfyllde inte regeringens målsättning om handläggningstiderna under 2014, enligt Domstolsverkets årsrapport. Längst väntan när det gäller tvistemålen var det i Haparanda tingsrätt, nio månader istället för uppsatta målet på sju månader.