Allvarlig kritik mot gruppboende i Färgelanda

Det särskilda boendet för funktionshindrade Soläng i Färgelanda, har fått allvarlig kritik av Länsstyrelsen, efter att två av de anställda har använt onödigt hårdhänt behandling av de som bor på Soläng.
- Kunskapen hos personalen på Soläng har varit bristfällig säger omsorgschefen i Färgelanda Helena Rehnlund.

De två i personalen har bland annat använt sig av en typ av tvångströja för att underlätta när de har matat funktionshindrade. 
I  Länsstyrelsens rapport om gruppbostaden Soläng framkommer det att det det har saknats tydlig arbetsledning under flera år. Personalen har inte haft en fungerande chef på flera år.
Andra punkter som Länsstyrelsen har riktat allvarlig kritik mot omsorgsnämden är:
- Att det finns brister i bemötande och förhållningssätt.
- Otillåtna tvångsmetoder har används i form av så kallade tvångströja.
- Det är synnerligen anmärkningsvärt att nämnden inte har uppmärksammat detta då det har förekommit i flera år.
Nödvändiga åtgärder som Länsstyrelsen anser att nämnden ska ta, är bland annat att tillsätta en ny närvarande chef på heltid som har kompetens och erfarenhet. Redan nu har en ny chef anställs som börjar i augusti.
Håkan Gusteus, folkpartistisk ordförande i omsorgsnämden i Färgelanda har tidigare känt till att det har varit personalproblem på Soläng, men inte att det skulle handla om den omfattning som kommit fram av Länsstyrelsens rapport. Om det blir någon polisanmälan är inte klart än, men det kommer att diskuteras på kommande arbetsutskottmöte på torsdag.
De två i personalen som använt sig av otillåtna tvångsmetoder har blivit omplacerade och har andra arbetsuppgifter nu. Dessutom jobbar personalen inte ensamma utan i par.