Skogen röjs till viss del på Ramunderberget

Arbetet med att röja upp efter stormen vid Ramunderbergets naturreservat i Söderköping har påbörjats.
Efter en längre tids diskussion om den stormfällda skogen skulle röjas undan eller inte tog kommunen beslutet att ta bort omkullfallna träd från stigar och löparspår men låta träden ligga kvar på den övriga marken.

Bo Lundberg handledare för skogsarbetarna säger att
det är viktigt att låta träd ligga kvar för en del arter i naturen som annars skulle försvinna vid ett traditionellt skogsarbete.
Röjningen pågår för fullt på Ramunderberget. Stora granar ligger som plockepinn på vissa ställen men det är bara de träd som ligger i vägen för stigar och spår som kommer att tas bort.
Anledningen är att i den del som är naturreservat skall naturen själv få ta hand om de träd som har fallit. Många insekter, svampar, växter och fåglar är beroende av gamla träd och det anses viktigt att skydda sådana här områden då de flesta skogar städas noggrant efter stormen.
Men alla är inte så glada över att man låter träden ligga kvar. Olle Eriksson som jobbar som skogsarbetare och nu deltar i röjningsarbetet tycker att det är kapitalförstöring att låta fin ved ligga kvar och ruttna.