MSB arbetar för att motverka problem i vardagen

7:26 min

Vi blir allt mer beroende av tekniken när det kommer till elförsörjning och telefoni, och när olyckan är framme gäller det att veta hur situationen ska hanteras. 

I och med att tekniken varje dag gör framsteg så blir vi allt mer beroende av den. När det till exempel blir problem med telefoni eller liknande så är det väldigt många som blir påverkade och det kan ha förödande konsekvenser om det inte snabbt åtgärdas.

Anna Rinne arbetar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anser att vi dock inte behöver oroa oss för att samhället ska haverera. 

– Vi lever i ett ganska robust och säkert samhälle i Sverige, men sen så är det så att vi har en ökad teknikutveckling och vi är väldigt beroende av till exempel el och telekom och det gör ju också att det blir fler avbrott .