Förlikning om miljardupphandling av livsmedel

På måndag skulle ICA Menyföretagen och Göteborgs Stads upphandlingsbolag efter en fyra år lång tvist mötas i Göteborgs tingsrätt. Men i sista stund har parterna nått en förlikning om en livsmedelsupphandling värd 1,2 miljarder kronor.

ICA har menat att upphandlingen till kommunala storkök i Göteborg och elva andra kommuner i Göteborgsregionen, samt Göteborgs kyrkliga samfällighet, inte varit korrekt. Det handlade om livsmedel till främst skolor, förskolor, servicehus och gruppboenden. 

Upphandlingen gällde två år från hösten 2001, men kunde förlängas i två år, vilket också skedde, till ett sammanlagt värde av 1,2 miljarder kronor. ICA Menyföretagen hade tidigare ramavtal, men förlorade upphandlingen till huvudkonkurrenten Servera i KF-koncernen.

ICA har hävdat att upphandlingsbolaget inte värderat anbuden korrekt och att ICA:s anbud var mest fördelaktigt. Upphandlingsbolaget stämdes på 17 miljoner kronor plus nästan lika mycket i ränta, vilket motsvarade den vinst ICA skulle ha gjort om man fått anbudet, plus kostnader för att tre tjänstemän fick sägas upp.

Upphandlingsbolaget har medgivit vissa felräkningar, men har hållit fast vid att Servera hade bästa anbudet.

Sammanlagt har över 200 inlagor lämnats in till tingsrätten, det har hållits muntliga förberedelser och den krångliga juridiken har även varit uppe i andra instanser. Men i onsdags återkallade ICA Menyföretagen målet och tog tillbaka sina skadeståndskrav.

Upphandlingsbolagets VD Lars Parkbring säger till SR Göteborg att båda parter insett att det kostar mer än det smakar att driva målet vidare och att man är överens om att kvitta de miljonkostnader man hittills haft.

Det är för övrigt fortfarande Servera som levererar livsmedel till storköken i Göteborg och åtta andra kommuner. Vid den senaste upphandlingen värd 200 miljoner kronor om året fanns inga andra anbud.

Kuriöst i sammanhanget är att en av representanterna för ICA Menyföretagen i målet är förre sjukhusdirektören Rein Rooseniit, som även arbetat som konsult åt Göteborgs kommun. Genom förlikningen behöver han nu inte vara kommunens motpart i domstolen.

SR Göteborg har inte lyckats nå ICA Menyföretagens ombud för en kommentar.