برگزاری نخستین نشست شورای نوآوری دولت

  امروز، سه شنبه، نخستسن نشست هیئت موسوم به شورای نوآوری دولت سوئد که اخیرا ایجاد شده، برگزار می‌شود.

 این شورا از نمایندگان دولت، نمایندگان بخش خصوصی اقتصاد و سندیکاها ونمایندگان دانشگاهی تشکیل یافته و هدف از تشکیل آن اشتغال‌زایی و کمک به افزایش توان رقابتی سوئد در بازارهای جهانی عنوان شده است. شورای نوآوری دولت سوئد از پنج وزیرو ده نماینده از دانشگاه ها و مدارس عالی و نیز از بخش خصوصی و سندیکاها تشکیل یافته است. برای نمونه وزیر اقتصاد، ماگدالنا آندرشون، مدیر عامل شرکت اریکسون، هانس وستبری، و استاد علوم زیست‌محیطی، پروفسوریوهان روکستروم. ریاست این شورا بر عهده‌ی استفان لوون ، نخست وزیر سوسیال دموکرات سوئد است. به گفته‌ی او این شورا مستقلا پیشنهادی در زمینه‌های یاد شد ه یعنی اشتغال زایی و افزایش توان رقابتی ارائه نخواهد داد بلکه رایزن دولت در این زمینه‌ها خواهد بود.