Regionen tror på överskott

Västra Götalands-regionen tror på ett överskott på 800 miljoner kronor i år. Det visar årets första delårsrapport.

Av dessa 800 miljoner beror 260 miljoner på försäljning av fastigheter.

Förra året redovisade regionen ett underskott på 363 miljoner.