امسال ،سوئد ١٩٠٠ پناهنده‌ی سهمیه‌ای می‌‌پذیرد

سوئد امسال نیز در همکاری با کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل، پذیرای ١٩٠٠پناهنده خواهد بود. شمار پناهندگان سهمیه‌ای در سال ٢٠١٣ و ٢٠١٤ نیز حدود ١٩٠٠ پناهنده بود.

  گزارش‌ها حاکی از این است که بسیاری از این پناهندگان، یعنی ٧٠٠ تن از آنها شهروندان سوری یا فلسطینیانی هستند که از سوریه فرار کرده‌اند. پناهندگان سهمیه‌ای برای کشورهای گوناگون در گام نخست توسط کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، انتخاب می شوند اما تصمیم نهایی را در مورد پذیرش آنها دولت‌های مربوطه ، برای نمونه سوئد، می‌گیرند. این پناهجویان از کشوری که به آنجا فرار کرده‌اند پذیرفته می‌شوند و مانند دیگر پناهجویان نیستند که باید برای پناهنده شدن به کشورهای گوناگون، مثلا سوئد، خودشان را به این کشورها رسانده ودرخواست پناهنگی کنند. در میان ١٩٠٠ پناهنده‌ای که امسال به عنوان پناهنده‌ی سهمیه‌ای به سوئد می‌آیند، علاوه بر سوری ها و فلسطینی‌ها، پناهندگانی از سومالی، اریتره، گنگو، افغانستان و اتیوپی نیز دیده می‌شوند.