Språkexperten om ordet ister

10 min

P4 Norrbottens språkexpert Rune Westerlund tar upp ordet ister som de flesta kopplar till fett, men som också finns i äldre Råneå- och Luleåmål. 

Skicka din språkfråga till p4norrbotten@sverigesradio.se