Samhälle

Så kan översvämningar förhindras

2:24 min

Med hjälp av datorn kan nu kommuner och andra myndigheter undvika översvämningar och andra skador i samband med kraftiga skyfall.

Det är Länsstyrelsen i Jönköpings län som tagit fram ett dataprogram som kan simulera vilka konsekvenser skyfall får och därmed minska riskerna. 

Tomas Ekelund, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen, visar bilder från den svåra översvämningen på A6-området i Jönköping samt E4:an sommaren 2013. Han visar också bilder på kartor där man i en dator simulerat samma regnoväder och vilka konsekvenser ovädret skulle kunna få, det visar sig att simuleringen och verkligheten stämmer överens ganska exakt.

– Tittar man på den här kartbilden kan man ju se att den bilden är tagen norrifrån och tittar man lite närmare så kan man se att här går ju mitträcket och ena körbanan är helt översvämmad och tittar man på den verkliga bilden så ser man att stämmer överens nästan exakt, säger Tomas Ekelund.

Enligt Tomas Ekelund kan den här typen av skyfallskartering få stor betydelse i framtiden.

Med hjälp av ett sånt här analysverktyg skulle man i ett tidigt skede kunna peka ut just den här delen av E4:an som ett riskområde och kunna planera åtgärder utifrån det.

Med hjälp av ett speciellt dataprogram för geografisk information har länsstyrelsen i Jönköpings län tagit fram uppgifter för extrema skyfall. Genom att mata in olika data får man veta hur ett skyfall påverkar ett visst område. Vilka vägar tar vattnet? Vilka delar översvämmas? Hur påverkas gator och byggnader? 

När klimatet blir varmare och vädret mer extremt, blir det också allt viktigare att i förväg veta vilka konsekvenser ett skyfall kan få för att undvika stora skador.

– Vi förväntar oss att kommunerna ska använda det i sitt risk- och sårbarhetsarbete men även då i sitt planarbete där man i ett tidigt skede kan hitta och peka ut riskområden i samhället där man behöver ta extra hänsyn vid de här extrema skyfallen som förväntas öka i framtiden.

Vad är det för risker man vill undvika?

– Riskerna som finns är ju samhällsstörningar, översvämmade källare, avbrott i trafiken och så vidare. Alla sådana större händelser som påverkar samhället vill vi undvika.

När du visar det här för exempelvis kommunerna, vilken reaktion får du då?

De står ju nästan upp och jublar. De tycker att det är ett fantastiskt redskap och de önskar att de hade haft tillgång till det tidigare, säger Tomas Ekelund.