Länsstyrelsen begär 23 miljoner av regeringen för stormkostnader

Länsstyrelsen begär nu ett extra tillskott från regeringen på 23 miljoner kronor. Pengarna ska täcka de kostnader kommer att uppstå i spåren efter stormen i januari.

Enligt länsstyrelsen kommer deras arbete att påverkas i flera år framöver, främst när det gäller miljö- och kulturmiljövården och då krävs stora arbetsinsatser.

Utan de här extra resurserna är risken stor att följderna av stormen förvärras, på grund av långa handläggningstider och brister i tillsynen, enligt länsstyrelsen.