Längst väntan på tvistemål i Haparanda

Längst väntan när det gäller tvistemålen var det i Haparanda tingsrätt under 2014, nio månader istället för det uppsatta målet på sju månader.

Fjorton av landets 48 tingsrätter uppfyllde inte regeringens målsättning om handläggningstiderna under 2014, enligt Domstolsverkets årsrapport.

När det gäller brottmål är Gällivare tingsrätt snabbast i länet med knappt 4 månaders väntetid. I Luleå tog det 4,7 månader och i Haparanda nästan 6 månader. Statens mål är 5 månader.