Populär viadukt stängs i Uppsala

En av Uppsalas mest trafikerade gång- och cykelviadukter kommer snart att stängas. Det gäller passagen under Luthagsesplanaden i höjd med polishuset.

Orsaken är det bostadsbygge som är på gång. Viadukten stängs i början av mars och kommer hållas stängd till sommaren 2017. Gångare och cyklister kommer under tiden hänvisas till en ny passage med trafikljus, som ska ställas i ordning i marknivå intill polishuset.

Bostadsbygget kommer även påverka biltrafiken då det kommer bli aktuellt med körfältsavstängningar.