Viking Timber överklagar nej till timmerlagring

Viking Timber överklagar ett beslut från miljö- och byggnämnden i Tingsryd om ett vattenbegjutet tillfälligt timmerlager, något som miljö- och byggnämnden sagt nej till.

Bland annat hävdar Viking Timber att deras utredning tydligt visar att timmerlagret inte kommer att påverka intilliggande brunnar.

Viking Timber påpekar också att de är miljöcertificerade och arbetar enligt fastställda kontrollprogram, något som också kommer att gälla för det tillfälliga timmerlagret.

Det är nu länstyrelsen som kommer att ta beslut i frågan.