Konkurserna ökade på Gotland

Antalet företagskonkurser i landet har minskat hittills i år, jämfört med samma tid i fjol, enligt siffror från Upplysningscentralen.

Under januari till april minskade företagskonkurserna med 12 procent, jämfört med samma tid förra året.

På Gotland ökade antalet konkurser till 8 under samma tid, jämfört förra årets 3 konkurser.