Polisens nya motangrepp mot terrorism och näthat

6:12 min

Efter terrordåden i Paris och Köpenhamn och flera angrepp på svenska trossamfund genomför nu den svenska polisen en storsatsning med särskilda enheter i Malmö, Stockholm och Göteborg för att arbeta mot brottslighet som hotar öppenheten i samhället.

Lyssna på Erik Blixs intervju med rikspolischefen Dan Eliasson. 

– Vi är ju sedan första januari en ny polismyndigheten men en nationell förmåga och vi har lyssnat på trossamfunden, media, konstnärer med flera och många känner ett ökat hot, säger rikspolischefen Dan Eliasson. Men även om någon individ känner sig begränsad att uttrycka sig måste vi ju skydda dem också. 

20-30 miljoner har nämnt för de tre enheterna per år och ytterligare 50 miljoner för IT-brottscentret. Är det ungefär det rör sig om?  

– Ja, det ska inte uteslutas, säger Eliasson.

Polisförbundet är allmänt positivt till satsningen men en viss oro finns för att satsningen kan innebära att något annat nedprioriteras.

– Man måste alltid fråga sig - vad är det vi inte ska göra istället. Det handlar om personal och pengar. Vi genomgår just nu stora ekonomiska besparingar, säger  Lena Nitz, förbundsordförande på Polisförbundet. Vi vill också att det ska bli tydligare att även poliser ska skyddas mot terrorister. Det är poliserna som står i frontlinjen. 

– Jag delar många av de funderingarna, säger rikspolischefen Dan Eliasson. Nu när 21 myndigheter blir en kan vi göra effekthemtagningar. Så det känns inte seriöst att begära mer pengar innan vi ser vad det ger.