Särskolefallet upp i hovrätten

1:08 min

I april förra året dömdes för första gången en Norrbottenskommun för att felaktigt ha placerat en pojke i särskola.

Både kommunen och pojkens familj har överklagat domen från Luleå tingsrätt, och i dag ska det tas upp i hovrätten i Umeå.

Älvsbyns kommun dömdes att betala skadestånd till den nu 17-årig pojke Petter Dalkvist som felaktigt placerades i särskola, i två och ett halvt år från att han var 10 år till han var 12. Han fick sen flytta tillbaka till den vanliga grundskolan eftersom det blev klart att han hade grav dyslexi och inte var utvecklingsstörd.

Älvsbyns kommun menar att de kommunala tjänstemännen grundat sina beslut på underlag från professionella yrkesmänniskor, som till exempel en överläkare vid Piteå älvdals sjukhus och att det därför inte kan ifrågasättas att de i sin tur tog beslut som ledde till särskoleplacering.

I den drygt 30 sidor långa domen skriver rätten att kommunen varit försumlig vid sitt beslutsfattande, bland annat genom att grunda sig på ett bristfälligt läkarutlåtande och på en psykologutredning gjord av en obehörig skolpsykolog.

Familjens juridiska ombud tryckte under rättegången på att det handlat om felaktig myndighetsutövning och diskriminering, men fick i domen inte gehör för att pojken skulle ha blivit diskriminerad.

Kommunen har överklagat skadeståndsskyldigheten, och familjen har överklagat att yrkandet om diskriminering inte gick igenom i tingsrätten i Luleå.