Mora tingsrätt är snabbare på att behandla brottmål

Mora Tingsrätt har snabbat upp sina handläggningstider för brottmål. Det visar Domstolsverkets rapport över förra verksamhetsåret.

Domstolsärendena i Mora avslutades i genomsnitt på tre och en halv månad under 2014. Motsvarande siffra för 2013 var nästan åtta månader.

Domstolsverkets mål är att ärendena ska vara klara på fem månader.

Falu Tingsrätts handläggningstid har försämrats jämfört med året innan och ligger nu på 5,8 månader.