Grundskoleelever bort från Sanda

Grundskolan som finns på Sandagymnasiet i Huskvarna ska avvecklas.

För några år sedan placerades högstadieelever från två grundskolor i Huskvarna i lokaler på Sandagymnasiet, trots protester från både föräldrar och lärare.

Men när eleverna nu blir färre i grundskolan så kan alla högstadieelever nu rymmas i den ordinarie skolan igen från och med 1 januari 2006.