Tidsbegränsade anställningar ökar

1:46 min

Tidsbegränsade anställningar ökar, visar en ny rapport från Statistiska centralbyrån, SCB. Enligt LO utnyttjas framför allt kvinnor och unga vuxna på arbetsmarknaden genom tidsbegränsade anställningar. Svenskt Näringsliv däremot menar att det är en väg till ett fast jobb.

– De får otroligt utsatta anställningsformer, säger Torbjörn Johansson som är avtalssekreterare på LO och är oroad över att de tidsbegränsade anställningarna ökat.

Han beskriver arbetsförhållanden där de unga saknar trygghet, att de aldrig vet om de kan betala sina räkningarna eller betala sin hyra. Deras arbetsvillkor är att vara "stand by" för att hoppa in på jobb all vaken tid.

Över hälften av ungdomar i åldern 16-24 år är tidsbegränsat anställda, enligt SCB:s rapport. Anställningar per timme och överenskommet schema har ökat. Det har skett en succesiv ökning sedan 1987.

Svenskt Näringsliv menar att en tidsbegränsad anställning kan vara en möjlighet till fast jobb.
– Visstidsanställningar fyller en väldigt viktig funktion både för dem som är arbetslösa och dem som vill komma in på arbetsmarknaden, säger Patrik Karlsson som är arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv. Han menar också att tidsbegränsade anställningar är helt avgörande för många arbetsgivare till exempel då det gäller säsongsverksamheter.

Hotell- och restaurang, Handels och Kommunal är fackförbund som har hög andel medlemmar med tidsbegränsat anställda. Lagändringen 2007 då "allmän visstid" infördes kritiseras av många som en av anledningarna till att man nu har fler anställningar per timme, också kallat sms-jobb.

– Det vi reagerar starkast på, säger Torbjörn Johansson, är timanställningar där man står till ständigt förfogande. Man får ett sms på morgonen och den som är först på att svara det är den som får jobbet.

Länk till SCB:s arbetskraftsundersökning