Övertidsblockad kan drabba hamn i Halmstad

Halmstad hamn riskerar att drabbas hårt av den övertidsblockad som Hamnarbetarförbundet inledde natten till fredagen.

De närmaste dagarna väntas inga fartyg behöva hjälp på övertid, säger hamnchefen Birgitta Johansson till P4 Radio Halland.

Men om konflikten fortsätter och utvidgas - så riskerar Halmstad hamn att förlora kunder.

Birgitta Johansson säger att det är lätt för rederierna att i stället välja andra hamnar som inte berörs av konflikten.

Varberg och Falkenberg är sådana exempel på hamnar som inte har personal ansluten till Hamnarbetarförbundet.

Blockaden är ett försök från Hamnarbetarförbundet att få rätt att teckna kollektivavtal - i dag är det Transport som har den rätten.