Dagens Dikt den 27 februari

"Corvux Cornix - 50 cm" av Joar Tiberg

Uppläsare: Joar Tiberg

Musik: Björn J:son Lindh: Song for a crow angel

Exekutör: Björn J:son Lindh, flöjt och keyboard, Malin Trast, altflöjt, Torbjörn Carlsson, gitarr och keyboard och Per Johansson, klarinett.

Diktsamling Fåglar i fält

Förlag: Heidruns (2014)