#IBS #magtarm

IBS nerprioriterad i forskningen

1:29 min

Trots att 15 procent av svenskarna har diagnosen IBS, så vet man väldigt lite om sjukdomen. Den skulle lika bra kunna bestå av en mängd olika sjukdomar.

IBS har länge varit nerprioriterad i forskningsvärlden, menar Bodil Ohlsson som är professor och överläkare vid internmedicinska kliniken på Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

– Det är mycket lättare att forska på en sjukdom som man kan titta och följa på röntgen, eller titta och följa med blodprov, säger Bodil Ohlsson.

Forskning om IBS har inte prioriterats på 20 år, menar Bodil Ohlsson som har forskat på sjukdomen lika länge. Detta trots att diagnosen har rört upp mage och tarm på nästan var sjunde svensk - dessutom med stort mörkertal bland män. Det kan lika bra vara så att IBS egentligen består av kanske fem olika sjukdomar.

Överlag får mag- och tarmforskningen oerhört lite anslag om man jämför med forskningsjättarna diabetes, hjärta- och kärlsjukdomar och cancer. Men de senaste åren har forskningsvärlden förstått att det är fler sjukdomar som hänger ihop med tarmen när man tittar just på samarbetet mellan tarmarnas nervsystem och hjärnan.

– Då är ju tarmen helt  plötsligt intressantare att undersöka ur alla aspekter. Och lite grann gynnar det ju IBS-forskningen.

Man behandlar bara symptomen för IBS, eftersom inte finns något botemedel. Man har inte hittat något som har överträffat placebo-effekten. Det hänger mycket ihop med patienter har svårt att bli tagna på allvar i primärvården.

– Där är ju en psykisk komponent också och när man är med i en studie då blir man ju omhändertagen. Det här är ju en patientgrupp som inte någon bryr sig om i vanliga fall.

Men nu tas IBS alltmer upp i forskningens finrum och det är ett nödvändigt första steg i att folksjukdomen ska tas på allvar av alla.

– Där är ju en attitydförändring. Men sen tar det ju lite tid innan det sipprar ner till varje enskild doktor och enskilda sammanhanget. Men det måste ju börja med att professionen, specialisterna och vetenskapsmännen tar det på allvar, säger Bodil Ohlsson.