Regionens beslut kan vara olagliga

1:34 min

Den nya regionen som bildats när landstinget lades ned kan vara olaglig. Den politiska organisationen följer nämligen inte kommunallagen.

Det innebär att beslut som fattats i år kanske inte gäller och nu har regionrevisionen kallat in juridiska konsulter för att ta reda på om man följer lagen, det berättar Doris Johansson, regionrevisionens ordförande.

Det är en av bitarna, att man kanske inte följer kommunallagen och det är ju viktigt att man gör för det är ju kommunallagen som styr. 

Om man inte gör det, vad kan det få för konsekvenser?

– Om någon exempelvis överklagar ett beslut så är det inte lagligt. 

När Landstinget i Jönköpings län lades ned vid årsskiftet - och istället blev Region Jönköpings län -startade också en helt ny politisk organisation med bland annat tre nämnder, en regionstyrelse och ett regionfullmäktige.

Men när revisionen nu granskat den politiska organisationen närmare, visar det sig att den kan vara olaglig. Det som kallas för nämnder följer nämligen inte kommunallagen. De har ingen egen budget och de svarar inte mot fullmäktige utan mot regionstyrelsen. Kort sagt: de heter nämnder men kanske inte är det enligt lagen.

Vad kan det här då få för konsekvenser? Ja, bland annat förhindras regionrevisionen att göra sina granskningar. När besluten inte är tydliga kan man heller inte utkräva ansvar - en grundparagraf i vårt demokratiska system. Men det kan också vara så att de beslut som nu fattats så långt i år inte är lagliga och måste tas om.

De nya nämndernas reglemente är en politisk kompromiss, de heter nämnder men fungerar inte fullt ut som nämnderna i en politisk kommun gör, och enligt vad P4 Jönköping erfar så finns det nu en rad kritiska röster mot systemet bland politikerna.

Nu ska revisionen kalla in juridiska konsulter och har fått förlängd tid att arbeta innan den nya revisionen tar vid för att reda ut om den nya regionen är olaglig eller inte. Turerna kring organisationen gör dock inte Håkan Jansson, regionstyrelsens ordförande, orolig.

Vi hävdar att det är klart. Det här har de i tretton kommuner så det skulle vara mycket märkligt om inte vi skulle ha det. Nu kommer vi testa detta så får vi återkomma och se vad resultatet blir men jag är inte särskilt orolig.