Letar läkemedel i havet

1:15 min

Forskare vid Kristianstad högskola ska kartlägga läkemedelsrester i Vattenriket och i Hanöbukten.

Vid Krinova, i anslutning till Högskolan i Kristianstad, håller man just nu på att bygga upp ett laboratorium för att kunna analysera vattenprover när man letar efter läkemedelsrester, hormoner och andra miljögifter.

- Vi kommer att ha den absolut bästa utrustningen för den här typen av provtagning, och vi kommer att ha den här på hemmaplan. Det är unikt, säger Ola Svahn som leder projektet.

Provtagningarna av vattnet kommer dels att ske genom klassiska hämtning av vatten i provrör, dels också genom en ny provtagningsteknik där man placerar ut burar i Helge å och anslutande vattendrag. Med hjälp av dessa passiva provtagare ska man kunna övervaka vattenmiljön under längre tid.

Längre fram i vår ska man inleda provtagning och göra analyser för att börja få en bild av hur läkemedelsrester, hormoner och andra miljögifter påverkar miljön i vattenriket och i havet i hanöbukten. Något som man idag inte alls har några mätningar av.

Region skåne bidrar med en kvarts miljon kronor till forskningen.