Svärdsjö-Envikenborna rädda för sämre service

Var femte invånare i Svärdsjö-Enviken har svarat på en medborgarenkät som sju intresseföreningar gjort. Det viktigaste för de som bor i området är föga överraskande den lantliga boendemiljön. De svarande är dock rädda för att servicen på olika områden ska bli sämre. Dessutom hoppas invånarna att falupolitikerna ska stödja de företag som finns där. Sven-Inge Danielsson vid Nätverket Svärdsjö-Enviken hoppas att politikerna nu ska ta hänsyn till synpunkterna som kommit fram i enkäten.