Backaplan förvandlas till tät stadsmiljö

0:19 min

Backaplan ska förvandlas helt och hållet och få en attraktiv, tät och grön stadsmiljö enligt det förslag som kommunens stadsbyggnadskontor presenterade idag. 

Det handlar om att bygga tätt och stadsmässigt, här ska finnas plats för 6 000-7000 bostäder (inkl Kvillebäcken som också är en del av Backaplan blir det 8000-9000), mer yta för handel än idag och en attraktiv, tät och grön stadsmiljö. Allt enligt kommunens pressmeddelande. Rum för kultur, service och kontor. Backaplan är en del av älvstaden och blir i framtiden en del av Göteborgs stadskärna.

De stora bilparkeringarna kommer att försvinna och ersättas med mindre parkeringsplatser, p-platser under jord eller p-hus. Allt är inte klart ännu. 

Knutpunkten för kollektivtrafik vid Hjalmar Brantingplatsen ska utvecklas och en utredning om spårväg genom bland annat  Backaplan pågå.

Stora delar är tänkt att vara klar under jubileumsåren 2021 - 2022. Byggen kommer att pågå ända in på 2030-talet.