E Charlotte Kalla njerisarda VM Sunakaj

Charlotte Kalla avdive andi lumaki kompeticia ando 10 kilometria ano putardo stili ande skije/skidor ano Lugnet ano Falun njerisarda sunakaj. Voj kerda jekh fenomenalno buchi so khonik katar e konkurentia chi kerde lake kompeticia.

E 27 beshengi Charlotte Kalla njerisarda sunakaj maj angalal e Jessica Diggins thaj e Caitlin Cregg, save aven katar e USA.

Gade sas o rezultato po agor e kompeticiako:

VM-pallen, 10 kilometer fri stil (d)
1. Charlotte Kalla, Sverige
2. Jessica Diggins, USA, +41,0
3. Caitlin Gregg, USA, 46,9
4. Maria Rydqvist, Sverige