Hav lovar att leta lösning på teknikstrulet

2:09 min

Havs- och vattenmyndigheten lovar nu (Hav) att sätta sig ner för att se om det kan finnas en lösning på de tekniska problem som småfiskare längs kusten upplever med EU:s kontrollsystem.

Efter P4 Västs rapportering kring teknikstrulet för yrkesfiskare som drabbas av stopp och inkomstbortfall när tekniken fallerar, så lovar nu Havs- och vattenmyndigheten att se om man kan hitta en lösning på problemen.

Men Havs- och vattenmyndigheten säger sig inte ha samma uppfattning som yrkesfiskarna om att teknikstrulet är så omfattande, trots att fiskare själva och deras fackförbund i flera års tid har försökt få till stånd en diskussion med myndigheten kring detta.

Dagens övervakningssystem av fisket sker digitalt med ett system som kallas VMS, en slags GPS-sändare och digitala loggböcker där all fångst redovisas. Men ofta blir det stopp i systemet, stopp som kostar fiskarna pengar.

Men det finns annan teknik hos Havs- och vattenmyndigheten som faktiskt fungerar och som fiskarna och deras fackförbund försökt förmå myndigheten att använda istället. Det systemet heter AIS och är ett system där myndigheten har precis samma kontroll. men Havs- och vattenmyndigheten vägrar att använda detta system.

– Därför att det är VMS-lösningen som finns i EU-reglerna. Och vi vet inte heller hur AIS-systemet skulle fungerar i just det här avseendet, säger Ingemar Berglund.

Dock finns det kanske något som myndigheten kan göra för att hitta en lösning. 

– Jag tror att vi skulle behöva träffa teknikerna som är ute, för att tillsammans försöka hitta en lösning, säger Ingemar Berglund.