Trafik

Jämtlands län har de sämsta vägarna i Sverige

1:35 min

Vägarnätet i Jämtlands län är sämst i landet. Det visar en ny undersökning som Motormännen låtit göra med hjälp av ny teknik.

Det är framförallt länsvägarna som är i dåligt skick. Jämfört med övriga landet är de närmare fyra gånger sämre i Jämtlands län. Enligt Motormännen i Jämtlands län har Bräcke kommun de sämsta vägarna.

Motormännens har granskat kvaliteten på 92 000 km av Sveriges vägnät genom att mäta ytojämnheten med hjälp av ny teknik. Granskningen visar att samtliga län norr om Dalälven har sämre kvalitet på vägnätet än något län söder om Dalälven.

– Ta väg 321. På den är det enormt många potthål, den är farlig att köra på, säger Stig-Björn Sundell, vägombud för Motormännen i Jämtlands län.

Det sämsta vägnätet finns i Jämtland följt av Västernorrland och Västerbotten. Länsvägarna är det stora problemet här: 17,2 % av länsvägarna i Jämtlands län är underkända - motsvarande rikssiffra 3,9 %.

Undersökningen har genomförts av Motormännens vägombud, som är ideellt arbetande funktionärer. Vägombuden har mellan den 16 maj och 26 september 2014 granskat vägarna i identiska vägombudsbilar. Ojämnheten i vägarna har mätts med en app för smartphone som funnits i bilarna.

Interaktiv karta - hur är vägarna i ditt område

Interaktiv karta - vägkvaliteten i Sveriges kommuner