Veckomagasin 2005-05-06

Rytande delfiner, hjälpsamma flugor och albatrosser som får kungligt skydd.

Hörbart arg

Delfiner kommunicerar med läten, men samtalet är inte alltid så gemytligt som man kunde tro - i mångt och mycket använder de sina läten för att markera sin position i den sociala hierarkin. Marinbiologen Christer Blomqvist  från Linköpings universitet blev nyligen färdig med sin doktorsavhandling, och han har studerat hur delfinerna kommunicerar i aggressiva situationer under ytan.

Gasade containrar

I veckan har det kommit rapporter om giftgas i transportcontainrar, som gör hamnarbetare sjuka. Gaserna används för att utrota skadedjur som annars kan följa med i transporterna, men oro har funnits för att gifterna kanske kan lagras in i de varor som fraktas i containrarna - till exempel livsmedel. Här verkar dock risken liten, menar Henrik Kylin, miljökemist på Sveriges Lantbruksuniversitet. Däremot varnar han för att gaserna kan lagras in i textilier, till exempel sängkläder och madrasser, längre än vad forskare hittills har trott, det tyder en holländsk undersökning på.

Nyheter i veckan

- Flickor med ADHD stod i centrum för en rapport i veckan från Socialstyrelsen och SBU -  Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering - och här konstateras att det finns för lite kunskap om flickor med ADHD.  
 - Akupunktur har också varit omtalat de senaste dagarna. Att det hjälper i vissa situationer vet man, men inte hur. Nu har en studie publicerats i tidskriften Neuro Image, där bilder från PET-kamera visar hur hjärnan aktiveras av akupunktur.                                                                                            - Ett spektakulärt forskningsprojekt förbereds där man ska borra in i jordens inre - ända in till manteln! Det här ska göras inom ramen för ett internationellt djuphavsborrningsprogram. Japan har byggt ett splitternytt forskningsfartyg som ska användas som plattform för att borra.

Forskarfluga

Bananflugan står sig som försöksdjur - trots att man forskat på detta lilla djur i snart hundra år är det bara mer och mer man vill veta. Nu går Nordens banaflugeforskare samman i ScanFly, ett nätverk som ska öka forskar- och kunskapsutbytet i grannländerna. Rafael Cantera, Stockholms universitet är en av initiativtagarna till nätverket. Med i inslaget är också Ingrid Dacklin, Umeå universitet som föder upp transgena bananflugor och Benedikta Haflidadottir som är Islands enda bananflugeforskare.

El mäter ström

Ibland pratas det ju om faran för att golfströmmen ska avstanna, eller ändra riktning, så att den åminstone inte längre värmer upp oss här i Sverige och Norden, det här är nåt som ibland förs fram i diskussionerna om klimatförändringarna på jorden.
Men hur det går för golfströmmen, det finns det nu en forskare vid Stockholms Universitet som håller koll på. Via en kabel på havets botten utanför Färöarna får han information direkt in i sin dator - så kanske blir så småningom Peter Sigray den som kan varna oss för om strömmen håller på att vända.

Fiske fara för albatrosser

17 utvalda och radiomärkta albatrosser från Tasmanien ska tävla i en långflygning - ett verkligt maratonlopp över hela Indiska oceanen till Afrika.

Hugade vadhållare kan lägga bud hos en välkänd spelfirma, och  hela loppet, som kan ta ett eller två eller tre år,  anordnas för att uppmärksamma albatrossernas osäkra liv - långlinefisket dödar de utrotningshotade jättefåglarna.