Samarbete med Folkets Hus ska öppna Vivallaskolan för fler

1:44 min

Föreningarna i Vivalla i Örebro ska nu få tillgång till skolan för sina föreningsaktiviteter. Kommunen har inlett ett samarbete med Folkets-hus-rörelsen som är tänkt att sköta verksamheten, och skolan ska även på lång sikt få en del tillbyggnader.

– När skolan byggdes hade man den tanken med sig att föreningar och andra skulle kunna utnyttja skolans lokaler på kvällarna för då står de tomma, det berättar Behcet Barsom som är kristdemokrat och ordförande för kulturnämnden i Örebro.

I många år har boende i Vivalla bett om föreningslokaler. Planen nu är att under sommaren bygga till en knappt 100 kvadrat stor lokal inne i Vivallaskolan entrehall. På lång sikt också en tillbyggnad utomhus.

Föreningarna skulle då få egna lokaler men också tillgång till Kulturarenan. Det skulle också ge en arbetsplats för Folket hus som skulle stå för samordning.

Folkets hus håller ordning

Fortfarande åtestår det en del förankringsarbete, bland annat med skolan som måste känna sig bekväm med att dela lokaler med föreningarna.

– Har man en vaktmästartjänst, vilket är tanken med Folkets hus-rörelsen så skulle det här vara fullt möjligt, säger Barsom (KD).

Då ser Folkets husföreningen till att det här sköts på rätt sätt?

– Det är tanken, och det är en förutsättning.

Unga bara en del

Ungdomar och unga vuxna är en stor grupp i Vivalla, Vänsterpartiets Murad Artin tycker att kommunen borde tänka också på dem och har föreslagit ett fritidscenter i Vivalla.

– Ungdomarna i Vivalla har själva sagt att de vill ha ett fritidscenter i området, hävdar Artin, V.

Behcet Barsom, kristdemokraterna menar att även ungdomar i Vivalla kan utnytta skolan för föreningsaktivieter, men att ungdomarna borde vidga sina vyer när de blir äldre.

– Nån gång måste man kanske bryta upp och ta del av det utbud som finns i staden, i sin helhet.

Att man ska integreras i vuxenvärlden?

– Helt naturligt. För vi är en del i en helhet, säger Behcet Barsom, KD Örebro.