Plus 21 miljoner för Strängnäs energi

Strängnäs energi gjorde ett resultat på plus 21,5 miljoner kronor för förra året. Det är drygt 11 miljoner bättre än vad som budgeterades. Det uppger bolaget.

Lägre räntekostnader, ökade intäkter av anslutningsavgifter inom både elnät, stadsnät och VA bidrog till det positiva resultatet. Även lägre drift- och administrationskostnader påverkade.

Bolaget pekar också på effektiviseringar som har gjorts genom det gemensamma driftsbolaget tillsammans med Eskilstuna Energi och Miljö. Det var också något de ansvariga politikerna sa när de lanserade idén om att att ett gemensamt driftsbolag skulle bildas.

P4 Sörmland rapporterade i november 2012 att ett gemensamt driftsbolag skulle spara 65 miljoner kronor och att ett 40-tal tjänster skulle kunna rationaliseras bort. Det skulle också kunna sänka de relativt höga avgifterna i Strängnäs.

Resultatet ska ses i skenet av att elnätstaxan sänktes med tre procent i början av året, med lägre personalkostnader och fler nyanslutningar till elnätet än beräknat.

Våren 2014 påbörjades utbyggnationen av stadsnätet i Härad, vilket har bidragit till ökade intäkter genom anslutningsavgifter. Lägre driftskostnader och ett gynnsamt ränteläge har bidragit till lägre räntekostnader.

Det milda vädret påverkade försäljningen negativt. Mindre fjärrvärme förbrukades. Resultatet har även påverkats av högre underhålls- och driftkostnader främst vad gäller kraftvärmeverket.

Strängnäs energi har också fått ökade intäkter av anslutningsavgifter för utbyggnad av vatten- och avlopp i Herresta och lägre driftskostnader inom området Återvinning.