Bergeforsen odlar vild lax fyra gånger snabbare

2:02 min

Den vilda laxen får sedan kraftverken byggdes i älvarna hjälp med reproduktionen på fiskodlingar. Men medan fisken i helt vilt tillstånd i oreglerade älvar tar upp till fyra år på sig att få sin avkomma ut i havet går det till exempel i Bergeforsens laxodling på bara ett år.

– För tio år sedan trodde man inte det var möjligt att sätta ut smolt på bara ett år. Men nu gör vi det sedan en tid tillbaka, säger Börje Sahlin som är odlingsledare på Bergeforsens laxodling.

På fiskodlingen har man en klar ordning när allt ska göras. I oktober samlas rom och mjölke. Ynglen kläcks sedan på våren och då samsas små, små öringar, laxar eller kanske sikar med sina tusentals kompisar i stora bassänger med strömmande älvvatten. Där får de vara i ett år.

Att tillväxten går så fort på fiskodlingen att småfisken, smolten, släpps ut efter bara ett år beror på flera saker. Klimatet - även bara lite varmare älvvatten gör att ynglen växer snabbare. Belysningen av bassängerna spelar roll och fodret.

Vad är det för dunderfoder ni ger fiskarna så de växer så snabbt?

– Här kör vi med ett lågenergifoder. Konsumtionsfisken (den som odlas för att ätas av människor) får mer proteiner som ger en fetare fisk. Vi vill ha en smal, stark liten fisk när vi släpper ut den, vanligtvis i juni, säger Börje Sahlin.

Vad innehåller fodret?

– Det är mest fisk som är mald och blivit pellets. Vi köper fodret från Danmark och då är den fisken i sin tur fiskad i sydamerikanska vatten. Fodret innehåller proteiner och aska  - inga konstigheter, säger Sahlin.

Men det är svårt att hitta rätt bland fiskfodren säger länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Ofta har samma foder använts till den fisk som odlas till människoföda - som den fisk, vi pratar om nu, den som ska vara vild.

Den vilda fisken måste odlas som kompensation för vattenkraftverken som ju stoppar den naturliga fiskvandringen.

– Det foder som används när fiskarna växer så fort blir väldigt stora och feta vilket är en nackdel. Det påverkar utvandringsbeteendet och det finns en risk att smolten stannar i älvmynningen, säger Hans Olofsson, som är enhetschef för fiske och miljöutredningar på länsstyrelsen.

Trots allt tror Hans Olofsson att den nya ordningen att släppa ut fisken vid bara ett år kan fungera.

– Vi var skeptiska eftersom vi tyckt att den bör vara två eller tre år. Men det kan vara så att ettåriga fiskar klarar sig bra, säger Hans Olofsson som samtidigt efterfrågar mer forskning vad som egentligen händer med den småfisk som är odlad men ändå vild.

Bara i Bergeforsen odlas lax, öring, sik och ål. Det finns flera odlingsplatser i Västernorrland för att säkra den vilda fiskens överlevnad i våra stora älvar Ljungan, Indalsälven, Faxälven och Ångermanälven. Platser där det odlas vild fisk är Galtström, Bergeforsen, Forsmo och Långsele.