Tingsrättens kvarnar mal för långsamt

Värmlands tingsrätt har fått längre handläggningstider och förra året nådde man inte upp till målet om att det ska ta max fem månader för domstolen att hantera brottmål.

Enligt en rapport från Sveriges Domstolar tog det 5,2 månader att behandla ett genomsnittligt brottmål. Samtidigt tog det 7,9 månader att behandla tvistemål, där är regeringens mål 7 månader och även där har handläggningstiden ökat jämfört med 2012 och 2013.

Lars Bjurstam, som är lagman vid Värmlands tingsrätt, säger till P4 Värmland att det är bristen på ordinarie domare och en omorganisation förra året som gjorde att rätten inte nådde målen. Han räknar med att domstolen ha kortare handläggningstider i år.

Förvaltningsrätten i Karlstad når däremot sitt mål på att klara av ärendena på sex månader.