#unggranskning

Oxieskola står ut i mängden

3:24 min

Nästan ingen av de granskade grundskolorna i Malmö gör tillräckligt för att förebygga hot och våld, enligt Arbetsmiljöverket. Men ett av undantagen är Kungshögsskolan i Oxie, som fick beröm för hur man förebygger hot och våld.

Här har man ett trygghetsteam och kamratmedlare som hjälper otrygga elever på skolan.

– Här hos oss har vi under många år arbetat med hot och våld, att man ska känna sig trygg i skolan. Det ska vara kul att komma hot, det ska vara kul att gå hem, säger Monica Hultberg, rektor på skolan.

Det finns tydliga rutiner för hur lärare ska bete sig i olika situationer där det finns risk för hot och våld, enligt läraren Boris Herbertsson´.

– Det jag tror är viktigast egentligen är att all personal bryr sig. Att alla reagerar när man ser eller hör någonting. Det är samma personal som har varit hela tiden, de är väldigt alerta och bryr sig, säger  Boris Herbertsson, som är med i skolans trygghetsteam.

Boris Herbertsson säger att det kan spela in att det är en mindre skola som ligger utanför staden i ett litet område där alla känner alla.

– Jag tror det spelar in ganska mycket. Vi har en fantastisk skolgård där det finns massor att göra med tanke på dem inne i staden som bara har en asfalterad plätt att vara på.

Tror du att det sociala klimatet här jämfört med Malmö kan påverka vad som händer på en skola, att det kan spela in här?

– Ja, det tror jag. Jag tror att det är stressigare där inne i stan än vad det är här ute.