Miljö

Grundvatten i Östersund förgiftat av förorenad mark

1:00 min

Det giftiga ämnet cyanid och vissa petroleum liknande ämnen har hittats i marken vid tre fastigheter i Östersund. Ämnena har läckt ut i grundvattnet.

Det handlar om fastigheterna Musslan 13, Musslan 16 och Skorpionen 20  på Bangårdsgatan. På platsen låg det tidigare ett gasverk och det är därifrån kommunen misstänker att gifter kommer. 

Lars Andersson är samhällsbyggnadschef på kommunen och han bekräftar att gifterna har läckt ut. 

– Vi har tagit prover på den här fastigheten och hittat de här farliga ämnena i det vattnet som rinner där. Det går ju till så att det sprider sig i marken och sen sipprar det neråt och till slut når det då grund vattnet, säger han. 

I ett pressmeddelande skriver kommunen att marken inte ägs av kommunen men att de ändå kommer att ta på sig ansvaret att vara huvudman för saneringen.