Nordväst

Få nyanlända i Skånska friskolor

1:04 min

På kort tid har flera hundra nyanlända barn bosatt sig i Skåne och många av dem är flyktingar från Syrien. Men när det är dags för dem att börja i skolan tar friskolorna nästan inte emot några barn alls.

I Landskrona är går inte en enda av de 45 nyanlända barn som kommit till kommunen sedan i november i en friskola. Även i Helsinborg står friskolorna helt utan nyanlända barn och i Helsingborg är det bara åtta av 208 som fått börja i en friskola.

– Jag tycker det är en låg siffra. Det kan bero på att det är svårt att veta hur man ska arbeta med de här barnen i skolan, men sen kan det också bero på hur kösystemet fungerar som friskolorna har, säger Christer Rasmusson (fp) ordförande i barn- och fritidsnämnden i Helsingborg.

Nu hamnar de flesta av de nyanlända barnen i skolor där det redan finns flera flyktingar och invandrare. Något som enligt Christer Rasmusson kan leda till ett integrationsprobelm?

– Det kan ju bli så! Men det ger ju väldigt mycket till de skolor som tar emot de här eleverna. Det är väldigt motiverade elever som kommer, men visst är det viktigt att de finns på fler skolor.

Vad kan ni på kommunen göra för att få friskolorna att ta in fler nyanlända?

– Det finns egentligen inte så mycket vi kan göra. Egentligen är det skolinspektionen som granskar friskolorna, men visst kan vi göra mer. Möjligtvis att vi kan visa dem hur det fungerar på de kommunala skolorna. Det är vad vi kan göra, säger Christer Rasmusson avslutande.