Chefsläkare: Antalet skador i vården skulle kunna halveras

1:33 min

Förra året betalade Patientförsäkringen ut 537 miljoner till människor som skadats i den svenska sjukvården. Men på längre sikt skulle det gå att halvera antalet skador i vården, menar chefsläkare.

Utbetalningarna från Patientförsäkringen ökade med närmare 30 miljoner jämfört med året innan, enligt ny statistik som presenteras i dag.

– Tittar vi på en tioårsperiod så är 50 procent inte på något sätt omöjligt, säger chefsläkaren Pelle Gustafson vid Patientförsäkringen.

Många hävdar att kvaliteten på svensk sjukvård är hög, men man tvistar om hur den ska mätas. Ett sätt är att följa antalet vårdskador som är så allvarliga att patienten fått skadestånd.

Patientförsäkringen LÖF behandlar anmälningar som patienter och anhöriga gjort efter att ha fått problem i vården.

Tidigare har det varit ungefär 40 procent av anmälningarna som gett ekonomisk ersättning åt patienten. Men de senaste åren har siffran sjunkit och är nu drygt 37 procent.  Ändå är det allt fler som anmäler att de skadats i vården.

En förklaring är patientsäkerhetslagen som kom för fyra år sedan och som bland annat innebär att patienterna har rätt till information om vart man kan vända sig vid en vårdskada. Det här har fått anmälningarna att skjuta i höjden.

De vanligaste misstagen sker i samband med operation. Där handlar det om tydliga skador som uppstått vid ett särskilt vårdtillfälle.

De största summorna betalas ut vid förlossningsskador. Men enligt Pelle Gustafson finns det andra områden där skadorna inte upptäcks.

Kanske beror det på att skadorna utvecklats långsamt, och varken vården eller patienten inser att de hade kunnat undvikas. Ett exempel är läkemedelsorsakade problem.

Andra skador som skulle kunna anmälas i högre utsträckning är de infektioner som orsakas av vården, och när det brister i kommunikationen mellan olika vårdgivare vilket är en stor riskfaktor, enligt Pelle Gustafson.

– Får vi sedan ordning på kommunikationen så är det många skador som skulle ha inträffat som inte inträffar, säger han.