nordväst

Nya regler gör det dyrt att söka till lokförarutbildningen

1:04 min

Järnvägsskolan i Ängelholm befarar att söktrycket till den populära utbildningen kommer att minska kraftigt.

Lokförarutbildningen är en populär utbildning som lockar ungefär 1000 sökande till de 35 platserna.

Utbildningen hålls inom Yrkeshögskolan och i år har YH-myndigheten ändrat reglerna.

- För att få behörighet att söka måste man ha godkänd undersökning hos läkare och psykolog, säger Thomas Frost, chef på utbildningsavdelningen på Järnvägsskolan.

Undersökningarna ska bekostas av dem som söker till utbildningen. De nya reglerna riskerar inte bara att stänga ute dem med dålig ekonomi.

-Nej, vi befarar att söktrycket kommer att minska kraftigt, säger Thomas Frost.