Länsstyrelsen tar täten för klimatneutralt Värmland

1:30 min

Länstyrelsen i Värmland sjösätter nu sin handlingsplan för att nå ett klimatneutralt Värmland om 15 år. Det är inom områdena transporter, jord- och skogsbruk, energianvändning, konsumtion och förnybar energi som åtgärder ska göras.

– Just nu har vi ett projekt med lanthandlare som ger en minskad energianvändning och som också bidrar till att de kan vara kvar på orten, säger Jörgen Persson, klimat- och miljöstrateg på länsstyrelsen, som arbetar med handlingsplanen.

För övrigt gäller det att samordna de aktörer som finns inom de här fem områdena och ge stöd emot rätt väg.

Länsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att leda och samordna det regionala arbetet med att nå energiomställning och minskad klimatpåverkan.

Landshövding Kenneth Johansson ser stora möjligheter att nå långt:

– Det finns ett ökad engagemang när vi kraftsamlar de värmländska myndigheterna, kommuner och privata företagare. En kan inte göra allt, alla kan göra någonting, men det är tillsammans vi når resultat, säger han.

I Hammarö kommun har det redan resulterat i ett klimatsmart tankesätt när bland annat Mörtvägens förskola har köpt in en cykel som sex barn och en förskollärare kan transportera sig med på ett skyddat och säkert sätt.

Madelene Christiansson, förskolelärare gillar cykeln:

– Vi kan transportera oss lite längre från förskolan på ett enkelt och energismart sätt. Och barnen tycker om det, säger hon

Barnen som sitter fastspända med bälten jublar i utförsbackarna när det går fort.

– Och så pratar vi, skrattar barnen.