Skåne

Regionen med i ambulansflygupphandling

Region Skåne ska delta i en nationell upphandling av ambulansflyg. Det beslutades på ett extrainsatt regionstyrelsemöte i dag. Upphandlingen ska ledas av Västerbottens läns landsting.

Regionstyrelsen bedömer att flexibiliteten blir större om man är med i den nationella upphandlingen.

Kostnaderna för Region Skåne för ambulansflyg de senaste åren har legat på mellan sex och nio miljoner kronor om året.

Alliansen fick även igenom ett förslag om att utreda om Region Skåne bör skaffa en ambulanshelikopter, antingen själv eller tillsammans med grannlänen.