Västerbotten

Sorkfeber drabbar även hjärta och lungor

Den norrländska blödarfebern, eller sorkfeber, ger ofta påverkan långt efter att patienten blivit frisk från själva infektionen.

Det visar John Rasmuson i en avhandling som han försvarar vid Umeå universitet. Graden av påverkan på hjärta och lungor varierar, från mild till allvarlig påverkan som kan bli livshotande.

Studien visade att hjärt- och lungproblemen var vanliga och dessutom långvariga. Och förmodligen är det just den nedsatta lungfunktionen som är en viktig förklaring till den långvariga trötthet som många upplever efter en sorkfeberinfektion.