Otrygga jobb - nu ska regeringen se över lagen

2:16 min

EU har allvarligt kritiserat Sverige för hur arbetsgivaren överutnyttjar visstidsanställningar, framförallt via begreppet "allmän visstid" som infördes 2007. Arbetsmarknadsdepartementet har nu beslutat att se över lagen.

– Jag är aldrig säker på min ekonomiska situation överhuvudtaget, säger Filip Nyström.

Han har varit visstidsanställd i nästan åtta år och beskriver en arbetssituation där han haft tre - fyra jobb parallellt för att få ihop sin ekonomi. Inget av jobben var schemalagda.

– Jag har inga rättigheter praktiskt taget, jag är knappt anställd då jag inte är på jobbet.

Sedan allmän visstid infördes i Sverige 2007 har de tidsbegränsade anställningarna alltmer blivit ett problem för de anställda, menar bland annat fackförbunden Kommunal, Handels och Hotell- och restaurang, vars medlemmar drabbas av kortsiktiga, osäkra arbetsförhållanden. Hos Hotell- och restaurang har nästan hälften av medlemmarna tidsbegränsade anställningar.

Den stora ökningen, menar fackförbunden, gäller framförallt de sämsta visstidsanställningarna, uppdrag som kan innebära att den som rycker in får jobba under arbetstoppar. En efterfrågan på arbetskraft som bygger på arbetsgivarens önskemål om flexibilitet.

– Det bygger lite på det som arbetsgivaren kallar flexibilitet, det är för mig snarare en extrem osäkerhet, berättar Filip Nyström.

Han beskriver en arbetssituation där han är på "hold", istället för att vara ledig och där han är ständigt är på spänn för att rycka in på tillfälliga jobb. Han säger att han lever med ständig ekonomisk ångest.

EU kräver att varje medlemsland har ett effektivt skydd mot missbruk av upprepade tidsbegränsade anställningar. Om Sverige inte ändrar sina regler kan kommissionen besluta att väcka talan mot Sverige i EU-domstolen.

Nu har regeringen startat en departementsintern utredning för att se över LAS, lagen som berör visstidsanställning. 

– Man måste sätta upp någon slags begränsning, säger Irene Wennemo, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet.

Hon säger att möjligheten att stapla flera olika typer av allmänna visstidsanställningar efter varandra öppnar för oerhört långa kedjor av visstidsanställningar.

– Det är det som EU-kommissionen tycker är det stora problemet med den svenska arbetsmarknaden, att det skapar en väldig rättsosäkerhet. Det är det vi måste ge oss på, säger Irene Wennemo.

LAS, lagen om anställningsskydd, är alltså den lag som arbetsmarknadsdepartementet ska se över, ur aspekten visstidsanställningar, tidsbegränsade anställningar.