Bidrag för fler lanthandlare

Österåkers lanthandelscenter har tillsammans med ICA och LRF fått bidrag från konsumentverket för att utveckla ett system som stöd för lanthandlare.

Det handlar om totalt 800 000 kronor i bidrag under drygt ett års tid. Pengarna ska framförallt satsas på information och utbildning för att fler handlare ska våga etablera sig på landet utan driftsstöd.Totalt hoppas man få uppemot 30 nya lanthandlare i Sörmland.