Synskadad: Göteborgs Universitet diskriminerar

1:45 min

Nu anmäls Göteborgs Universitet till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Synskadade studenter är utestängda från stora delar av universitetets läroplattformar på nätet.

Anmälan kommer från blinda Stina Hörberg, och DO tar upp den i kraft av en ny lag som gäller sedan årsskiftet. Nu räknas även "bristande tillgänglighet" som en form av diskriminering.

När man går in på Göteborgs universitets hemsida möts man av ett program för talsyntes. Men trots de hjälpmedel som finns - synskadade Stina Hörberg kunde ändå inte skicka in sin ansökan till universitetet själv.

– Om du inledningsvis inte ens kan söka kursen själv utan måste be om hjälp, då visar det att du kommer att få problem under kursens gång också.

– Det visade sig ganska snart också att det är inte mycket av universitets funktioner jag kan komma åt.

Att inte kunna klicka på skicka-knappen på själva universitetsansökan är inte det enda problemet. Stina Hörberg kan inte heller öppna material från lärare, eller ta del av tentaresultat, eller se sina betyg och registrerade poäng. Helena Lindholm Schulz är prorektor på Göteborgs Universitet:

– Vi håller på och se över vår tillgänglighet ur en rad olika synpunkter. Bland annat det som anmälan tar upp.