Bolag fälls för förstörda fornlämningar i Årsunda

1:27 min

Sandviken energi har fällts av Gävle tingsrätt för att ha grävt på ett område i Årsunda där det fanns fornlämningar från 400-talet. Thomas Eriksson på länsstyrelsen Gävleborg menar att det inte behövt hända om företaget rådfrågat länsstyrelsen först.

Det var 2011 som Sandviken energi började schakta på området för att förbereda för vattenledningar som sedan skulle läggas där.

Thomas Eriksson på länsstyrelsen i Gävleborg menar att fornlämningen är förstörd och inte går att återskapa.

– Ja, det är ju trist såhär ändå. Att det är förstört och att man skulle kunna ha löst det betydligt enklare. Problemet med en förstörd fornlämning är att den aldrig riktigt går att återskapa. Men man får hoppas att de inte förstört allt för vitala delar av fornlämningen, säger han.

Om Sandviken energi först rådfrågat länsstyrelsen så menar Thomas Eriksson att fornlämningen inte hade behövt blivit förstörd. I just det här fallet menar han att en lösning kunde ha varit att en arkeolog varit med och dokumenterat.

Tillförordnad informationschef, Johanna Blavier, på Sandviken energi, berättar att de ännu inte haft möjlighet att gå igenom ärendet.

– Ja, nu är det så att vi precis har fått tagit del av domen i dag på eftermiddagen och vi behöver sätta oss ner och ta ett beslut om hur vi vill gå vidare i det här ärendet. Vi har inte haft möjlighet att gör det i dag, men ska göra det så snart som möjligt, säger hon.

Tingsrättens dom går att överklaga fram till 16 mars i år. Niclas Reinikainen, VD för Sandviken energi, säger att företaget ännu inte tagit ställning till om man kommer att överklaga domen eller inte.