Svenskt näringsliv försvarar allmän visstid

2:12 min

Sverige har allvarligt kritiserats av EU för att överutnyttja visstidsanställningar och regeringen ska nu se över lagen. Flera fackliga organisationer har länge påvisat överutnyttjandet, men Svenskt näringsliv menar att "allmän visstid", framförallt har förenklat och förbättrat inträdet på arbetsmarknaden.

-- Vi har ju en utveckling på arbetsmarknaden som lett till större konkurrens. Det finns behov av flexibilitet, säger Patrik Karlsson arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv. 

Han menar att införandet av allmän visstid var en anpassning till en mer modern arbetsmarknad. Företagens möjlighet att anställa har förenklats och detta har lett till att unga vuxna har större möjligheter att få jobb. 

Efter kritik från EU att Sverige överutnyttjad visstidsanställningar har Arbetsmarknadsdepartementet nu startat en departementsintern utredning för att se över lagen om visstidsanställning.

Svenskt Näringsliv tycker i det sammananhanget att det är mycket viktigt att man behåller "allmän visstid" som infördes 2007 för att fortsatt ge arbetsgivaren möjlighet till flexibilitet.

Hos hotell- och restaurang är nästan hälften av medlemmarna visstidsanställda. På flera fackförbund menar man att det var just införandet av "allmän visstid, som ledde till den stora ökningen av de sämsta visstidsanställningarna.

– Det har också lett till att vi får mer tysta arbetsplatser, menar Susanna Gideonsson förbundsordförande på Handels.

– Det sprids en rädsla över att man inte är den som blir erbjuden mer arbete nästa dag, nästa vecka, nästa månad. 

Antalet vikariat och provanställningar, som leder till tillsvidareanställningar har i stort sett försvunnit från våra marknader, menar Susanna Gideonsson.

– Nu är det bara allmän visstid som används.

Ett förbud mot staplingen av visstider skulle enligt Handels vara ett steg i rätt riktning. Men Susanna Gideonsson tror inte att det är tillräckligt för att få bukt med de otrygga anställningarna. För det krävs att anställningsformen allmän visstid avskaffas.

Det som arbetsgivaren kallar flexibilitet är för mig snarare en extrem osäkerhet, säger Filip Nyström som varit visstidsanställd i nästan åtta år inom handel.

När han inte jobbar är han ständigt på spänn. Filip Nyström säger att det är svårt att slappna av då han med denna otrygga anställningsform aldrig vet hur mycket pengar han har nästa månad, nästa vecka. Han beskriver det som att han lever med ekonomisk ångest.