Felparkerare i Nyköping kan få högre böter

1:23 min

Nyköpings kommun vill höja felparkerkeringsavgifterna för att förhindra att bilister parkerar på ett sätt som är farligt för gång- och cykeltrafikanter.

Det är ett förslag som diskuteras i dag när kommunen ser över andra delen av sin parkeringsstrategi, säger Carl-Åke Andersson (S), ordförande i bygg-och tekniknämnden.

– Vi ser att folk parkerar fel på ett farligare sätt i dag. Man parkerar i närheten av korsningar och övergångsställen och sätter så vissa andra trafikanter i fara, säger han.

Kommunen ser i dag också över möjligheten att höja parkeringstillsynen. Det förslaget är motiverat av att man tidigare infört fler parkeringsautomater i Nyköping och vill säkerställa att fler betalar för sin parkering.

Även parkeringsavgifterna diskuteras idag i nämnden.

– Vi ser en möjlighet att i framtiden kunna differentiera taxan, säger Carl-Åke Andersson.