Landstinget läckte hemlig information om tusentals patienter

1:34 min

Landstinget Blekinge har läckt konfidentiell information om patienter som betalat sin patientavgift med kontokort.

Patienternas bank har fått uppgift om vilka avdelningar patienterna har besökt och därmed vilken vård de fått.

Jeanette Sisins är redovisningschef på landstinget Blekinge.

– Under flera år kan det röra sig om flera hundratusen besök, säger hon.

Kontoutdrag
På kontoutdrag hos banken har alltså stått till exempel kvinnokliniken eller psykiatrimottagningen efter att patienten betalat sitt besök med kort, landstinget har alltså elektroniskt skickat information om patientens vårdbesök till betaltjänstleverantören.

Det här bryter mot personuppgiftslagen, och organisationen Centrum för rättvisa upptäckte vid en granskning att landstinget Blekinge var ett av nio landsting i landet som hade den här olagliga hanteringen.

– Vi hade inte styrt detta i våra system, men så fort vi fick reda på att vi skulle göra de här ändringarna så gjorde vi det, och efter november 2013 så är det här åtgärdat, säger Jeanette Sisins.

Påpekande
Det var efter ett påpekande från Datainspektionen som landstinget ändrade sina rutiner. Centrum för rättvisa driver nu ett pilotfall med en patient i Västerbotten som vid minst 27 tillfällen fått uppgifter läckta. För när myndigheter bryter mot lagen har enskilda rätt till skadestånd och upprättelse.

Begärt hjälp
Men de som hört av sig till landstinget Blekinge efter att rutinerna ändrats har tvärtom begärt hjälp med att få veta uppgifter de glömt, enligt Jeanette Sisins.

– Nu hör man av sig och frågar om vilken klinik man varit på och om vi kan hjälpa dem med vad besöket avser, säger Jeanette Sisins.